b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

7. Alma (Küküllőalmas, Szászkisalmás, Almaschken, Almas), comuna Aţel

 

Anul primei atestări scrise: 1317; este pomenit banul Simon Almaschken.[1]

 

1. Pe locul numit Podei, situat lângă de cale ferată, s-a identificat o aşezare de secolele IV-VI.

Bibliografie: Protase 2000, p. 113.

 

2. Biserică-sală ridicată în stil gotic.

Pe paramentul de S al corului s-au păstrat urme de frescă reprezentând Legenda Sf. Gheorghe, ca şi câteva figuri de sfinţi greu de identificat.

În paramentul de N s-a păstrat o inscripţie foarte deteriorată, dar databilă, pe baza caracterelor minusculei gotice folosite, la mijlocul secolului XV.

Edificiul de cult nu a fost fortificat; într-o reprezentare grafică de la mijlocul secolului XIX, biserica este reprezentată cu turn clopotniţă din lemn în partea de V şi înconjurată de un gard simplu din scânduri.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 12.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 231.