b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

8. Alma Vii (Szászalmád, Almen), denumirea veche românească Alma între Vii, comuna Moşna

 

Anul primei atestări scrise: 1289; Herritus de Alma sacerdotes.[1]

 

            1. Între Alma şi Şmig s-a găsit o secure de aramă cu braţele în cruce din epoca eneolitică (MTM).

Toporul a fost localizat greşit la Şmig de F. Kovács.

Bibliografie: Kováks 1888, p. 118; Roska 1942, p. 257, nr. 49.

 

            2. La Fântâna Rece (im kalten Born) s-a descoperit în anul 1878 lama de bronz a unei spade, lungă de 0,75 m, de tip micenian (MNB).

Bibliografie: Teutsch 1880, p. 109; Müller 1884, p. 349, n. 1; Reinecke 1899, p. 249; Horedt 1944, p. 98; Popescu 1944, p. 128, pl. 15/9.

 

            3. Biserica-sală de mici dimensiuni este ridicată la începutul secolului XIV, datare susţinută de arcul triumfal semicircular.

La începutul secolului XVI, biserica este fortificată prin supraînălţarea corului cu două etaje de apărare accesibile printr-o scară mobilă, ultimul susţinut pe console de piatră profilate ce deschid între ele guri de smoală.

În secolul XIX se înlocuiesc bolţile gotice, în navă cu o boltă barocă, iar în cor cu un tavan plat.

Clopotul mijlociu, (Median) poartă o inscripţie, datată în secolul XV[2].

Incinta fortificată de plan poligonal este susţinută de patru turnuri plasate în cele patru puncte cardinale.

Turnul de E este turn de poartă cu cinci etaje, fiind încă vizibil şanţul de culisare a hersei.

În turnul de V a funcţionat până în anul 1914 o cisternă alimentată printr-o aducţiune de apă de pe dealul învecinat.

În 1966 se întreprinde o masivă restaurare, ce redă cetăţii aspectul iniţial, înlăturând unele adăugiri moderne.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 26-28; Vătăşianu 1959, p. 590-591; Fabritius-Dancu 1980, p. 65; Fabini 1998, p. 13-14.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 160.

[2] „O Gott peroth Maria hilf uns aus Not, das ich heit peginn das ist ein guet”