b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

 5. Albele Băi (Alba Ecclesia ?), sat dispărut, comuna Miercurea Sibiului

 

Anul primei atestări scrise: 1231; satul aparţine fiilor lui Johannes Latinus.[1]

 

            1. Situl arheologic este plasat pe o terasă relativ joasă, în imediata apropiere a staţiunii balneare Miercurea Sibiului, în punctul Albele. Pe câmp apar elemente materiale ale culturilor Starčevo-Criş, bronz timpuriu, Ha şi Basarabi.

Bibliografie: Dragotă şi colab. 1999, p. 83-84, pl. VII/1-11.

 

2. La cca. 250 m S de drumul Sibiul – Sebeş (jud. Alba – DN 7, E 68), în dreptul staţiei SNCFR Miercurea Băi, în locul numit Albele, a fost cercetat cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse de N. Branga, în campaniile 1978 şi 1979, un complex balnear roman, identificat de autorul cercetărilor cu antica Sacidava.

Complexul se compune din clădirea termelor cu cinci încăperi (apodyterium, tepidarium, caldarium, laconicum şi frigidarium), un puţ (puteus) cu apeduct, o staţie rutieră (mansio) şi un turn de veghe şi apărare de plan hexagonal.

O monedă din bronz emisă de Valens (364-378), descoperită în dărâmătura termelor, atestă funcţionarea complexului şi după retragerea aureliană.

Bibliografie:  Branga 1980, p. 54-61; Popa 2002, p. 124, 125.

 

3. La cca 4 km N de Miercurea Sibiului, în apropierea albiei Secaşului, au fost semnalate materiale ceramice medievale (secolele XIII-XIV).

Cercetările arheologice de sondaj întreprinse în anul 1986 de Th. Nägler, M. Rill şi D. Popa nu au surprins însă urme ale vreunei construcţii aparţinătoare satului dispărut Alba Eclesia.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 604.

 

4. La S de Băile Miercurea, în apropierea obiectivelor romane descrise la punctul 2, sunt menţionate descoperiri de material ceramic medieval, databil în secolul XIV, ca şi pietre cu urme de mortar.

Bibliografie: ForVL, (1980, 2), p. 130.  

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 54.