b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

 4. Alămor (Alamor, Mildenburg, Makenberg, Sachsenhausen, Meldenbrich), comuna Loamneş

 

Anul primei atestări scrise: 1319.[1]

 

            1. În localitate este semnalată existenţa unei aşezări atribuite culturii eneolitice Petreşti.

Bibliografie: Kalmar 1999, p. 139.

 

2. Dintr-un punct neprecizat topografic de pe teritoriul comunei provin fragmente ceramice din epoca romană (MNAI).

Bibliografie: Popa 2000, p. 161; 2002, 20.

 

             

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 342.