Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

X

Arheologie şi istorie (II)

Descoperiri din Banat

Autor: Sabin Adrian LUCA. Editura Economică, Sibiu 2005. Web: Cosmin Suciu

Z. 

1. Epoca paleolitică; 2. Epoca neolitică şi eneolitică; 3. Epoca bronzului; 4. Hallstatt; 5. Latène; 6. Epoca daco-romană; 7. Epoca prefeudală; 8. Epoca medievală

Nr. crt. (din lucrare)

Denumirea localităţii

Jud.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

662.

Zăbrani (comună)

AR

X

X

X

X

X

X

-

X

663.

Zădăreni (comuna Felnac)

AR

-

X

X

X

-

X

-

X

664.

Zăgujeni (comuna Constantin Daicoviciu)

CS

-

X

X

X

-

X

-

-

667.

Zăsloane (comuna Sicheviţa)

CS

-

-

-

-

X

X

-

-

668.

Zăvoi (comună)

CS

X

-

-

-

-

X

-

-

673.

Zlatiţa (comuna Socol)

CS

-

-

X

-

-

-

-

X

680.

Zorlenţu Mare (comună)

CS

-

X

-

-

-

-

-

-

 

661. Zăbalţ (comuna Dorgoş, judeţul Arad)

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Gomila Roşie.

Acest microtoponim se află în hotarul localităţii. [1]

¤

662. Zăbrani (comună, judeţul Arad)

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Dealul Pietrii sau Steinbuckl.

În spatele gării s-au descoperit artefacte musteriene. Situl este ameninţat de dezvoltarea unei cariere de nisip în latura sa de est. [2]

b) Punctul Dealul Roşu.

De aici provin artefacte epipaleolitice din silex şi cuarţ. [3]

c) În colecţia arheologică a şcolii din localitate se află o dăltiţă de piatră, neolitică, cu loc de descoperire necunoscut. [4]

d) Într-un loc neprecizat de pe teritoriul fostului cătun Guttenbrunn s-a descoperit un topor de cupru cu braţele în cruce. De aici ar proveni şi fragmente ceramice ale culturii Bodrogkeresztúr. [5]

e) La marginea fostului Cătun Guttenbrunn, pe terasa superioară a Mureşului, se află o aşezare din prima epocă a fierului. [6]

 2. Situri arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul La Pârneavă, Pârneava, Dealul Pârneavă sau Dealul Pârneava.

La NE de localitate s-au descoperit urme din paleoliticul superior, hallstattiene (Basarabi), din secolele II-IV d.Chr. şi de secolele X-XI d.Chr. [7]

b) Punctul Dealul Viilor sau Cocoaşa Pietrei.

La NV de localitate, spre capătul dealului care înaintează spre lunga Mureşului, se află o carieră de prundiş şi nisip. Aici s-au descoperit artefacte din perioada epipaleolitică şi epoca bronzului. [8]

c) Punctul Peste Hotar.

De aici provin artefacte din paleoliticul superior (Aurignacian). Tot aici s-au descoperit resturi arheologice de secolele II-IV d.Chr., dar şi de secolele IX-XII d.Chr. [9]

d) Punctul Sătuţ, Deluţ sau Satul Vechi.

La nord de localitate au fost culese fragmente ceramice datând din secolele III-IV d.Chr. S-au identificat şi artefacte din secolele XI-XII d.Chr. [10]

e) Punctul La Suiş.

La NE de comună, la circa 1,5 km de aceasta şi la 500 m nord de calea ferată Lipova – Timişoara, în lunca Mureşului, a fost semnalată o fortificaţie elipsoidală, cu şanţ şi val de pământ, care nu poate fi încadrată cronologic.

S-au descoperit, sporadic, fragmente ceramice care par a fi hallstattiene şi de secolele II-IV d.Chr. [11]

 3. Vestigii daco-romane.

a) La SV de comună, în apropierea cimitirului actual, au fost recoltate fragmente ceramice atribuite secolelor III-IV d.Chr. [12]

b) La NV de comună, în zona terenului de fotbal, au apărut sporadic fragmente ceramice de secolele III-IV d.Chr. [13]

c) La SV de localitate, la circa 300 m de cantonul CFR, pe o pantă, au fost descoperite fragmente ceramice de secolele III-IV d.Chr. [14]

d) La vest de fostul cătun Guttenbrunn, către Frumuşeni, ca şi pe teritoriul satului Zăbrani, este semnalat unul dintre marile valuri de pământ. Venind de la Chesinţ, el se îndreaptă către Lipova, continuând şi dincolo de Mureş, spre Sâmbăteni şi Păulişul Vechi. [15]

e) Punctul La Cărarea Morii.

Pe teritoriul localităţii, în acest punct, trece o porţiune din valurile de pământ care traversează de la nord la sud Banatul de câmpie. [16]

 4. Descoperiri monetare.

a) De aici provin „monede de imitaţie dacică”. [17]

¤

663. Zădăreni (comuna Felnac, judeţul Arad)

1. Situri arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul La Vii.

Aici s-a descoperit o locuire Baden, dar şi o aşezare fortificată Otomani. [18]

 2. Vestigii preistorice.

a) La capătul de nord al localităţii s-a descoperit ceramică de epoca bronzului şi prima vârstă a fierului. [19]

b) Punctul Szalassberg.

La 2 km SE de sat s-au descoperit, la plantarea viţei-de-vie, fragmente ceramice. [20]

c) Punctul Hölzleberg.

Peste vale, la est de precedenta, pare a fi o ridicătură naturală pe care s-au descoperit fragmente ceramice. [21]

d) Punctul Zigeunerberg.

Punctul se află la câteva sute de metri est de sat, la nord de drumul spre Aradu Nou. [22]

 3. Movile de pământ.

a) Punctul Kreuzberg.

Movila de pământ este amplasată la 2,5 km sud de sat şi este plantată cu viţă-de-vie. [23]

 4. Vestigii daco-romane.

a) La marginea de NV a localităţii au fost descoperite, în anul 1957, cu ocazia executării unor fundaţii de casă, patru morminte de inhumaţie sarmatice.

La marginea de vest a localităţii au fost descoperite alte cinci morminte de inhumaţie sarmatice. Cele nouă morminte fac parte dintr-o necropolă de secolele II-IV d.Chr.

Tot în vatra satului s-au descoperit şi materiale medievale timpurii. [24]

b) La circa 1,5 km est de localitate, în dreptul vechii lutării, au fost culese fragmente ceramice de secolele II-III d.Chr. [25]

 5. Vestigii medievale.

a) În secolul XIV d.Chr. funcţiona aici o biserică de mir cu hramul Fecioarei. [26]

b) În secolul XV d.Chr. aici funcţiona un castellum. [27]

 6. Descoperiri monetare.

a) În hotarul localităţii s-a descoperit un denar suberat de la Marcus Aurelius (1957). Într-un mormânt sarmatic s-a descoperit, în anul 1958, un alt denar. [28]

¤

664. Zăgujeni (comuna Căvăran, judeţul Caraş-Severin)

1. Vestigii preistorice.

a) La 1,5 SE de Zăgujeni, pe terasa din stânga Pârâului Măcicaş, se află o întinsă aşezare neolitică aparţinând culturii Vinča. [29]

b) În spatele staţiei CFR s-au adunat materiale ceramice aparţinând epocii bronzului. [30]

c) Depozite de bronzuri.

c.1.) În hotarul localităţii s-a descoperit un depozit de bronzuri, la aproximativ 50 m de vestigiile construcţiei de tip villa rustica (Zăgujeni I – seria Uriu-Domăneşti, Bz D-Ha A1). [31]

c.2.) De teritoriul localităţii provine şi un al doilea depozit, Zăgujeni II. [32]

 2. Vestigii de epocă romană.

a) La NE de aşezarea neolitică s-a identificat o construcţie romană, probabil o villa rustica.

Aceasta este completată cu alte construcţii cu suprastructura uşoară. [33]

 3. Descoperiri monetare.

a) Din hotarul satului provine un denar imperial roman. [34]

¤

665. Zănogi (comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin)

¤

666. Zănou (comuna Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin)

¤

667. Zăsloane (comuna Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin)

1. Vestigii daco-romane.

a) Punctul Zăsloane.

La ieşirea spre nord din Sicheviţa, la punctul Fântâna cu Cruce, pe terenul lui Balaci s-a descoperit ceramică dacică şi romană târzie (secol IV d.Chr.). [35]

¤

668. Zăvoi (comună, judeţul Caraş-Severin)

1. Vestigii preistorice.

a) La gară s-au descoperit silexuri. Unele dintre ele par a fi paleolitice. [36]

 2. Vestigii de epocă romană.

a) Castrul roman.

În imediata apropiere a cimitirului din comună se află ruinele castrului roman de pământ.

Castrul purta în antichitate numele Agnaviae (?). [37]

¤

669. Zbegu (comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin)

¤

670. Zerveşti (comuna Turnu Ruieni, judeţul Caraş-Severin)

¤

671. Zgribeşti (comuna Ştiuca, judeţul Timiş)

¤

672. Zlagna (comuna Turnu Ruieni, judeţul Caraş-Severin)

¤

673. Zlatiţa (comuna Socol, judeţul Caraş-Severin)

1. Vestigii de epocă romană.

a) În hotarul localităţii este semnalată o aşezare de secolele II-III d.Chr. [38]

 2. Vestigii medievale.

a) Punctul Mânăstirea Cusici.

Aflată pe malul din dreapta râului Nera a fost descoperită o necropolă din secolul XVIII d.Chr., dar şi ceramică din secolele XIV-XV d.Chr. şi câteva fragmente ceramice atribuite epocii bronzului.

Aici se pare că a funcţionat o mănăstire prin din secolul XV d.Chr. şi avea hramul Sfinţii luminători sârbi Simion şi Sava. Se păstrează ruinele bisericii acesteia. [39]

b) Punctul Stari Selo.

Aici se află o vatră medievală cu ceramică de secolul XIV d.Chr., uneori smălţuită. [40]

¤

674. Zmogotin (comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin)

¤

675. Zoina (comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin)

¤

676. Zolt (comuna Fârdea, judeţul Timiş)

¤

677. Zorani (comuna Margina, judeţul Timiş)

¤

678. Zorile (comuna Copăcele, judeţul Caraş-Severin)

¤

679. Zorlencior (comuna Zorlenţu Mare, judeţul Caraş-Severin)

¤

680. Zorlenţu Mare (comună, judeţul Caraş-Severin)

1. Vestigii preistorice.

a) Punctele Codru, Dealul Giurii, Icrelişte, Negruşa, Valea Sacă, Sălaşul lui Momac şi Obârşia Alunişului.

Cele şase puncte sunt situate unul lângă altul, pe dealurile de la NE de sat, la o distanţă de aproximativ 4 km de acesta. Aşezarea este descoperită în anul 1892.

Aceasta a fost redescoperită în anul 1961 şi cercetată sistematic între anii 1962-1964. Alte săpături s-au efectuat în anii 1973-1975. Autorii cercetării sistematice consideră că aici există trei niveluri de locuire (I-III).

Situl aparţine epocii neolitice (Vinča B1-2, B2/C).

Aici ar fi şi surse de silex. [41]

¤

 [1] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 181.

[2] Stoia 1976, p. 284; Boroneanţ 1979, p. 111, 113; Boroneanţ şi Boroneanţ 2002; Pădureanu 1985, p. 42; Păunescu 2001, p. 222; *** 1999, p. 136.

[3] Pădureanu 1985, p. 42; Jungbert 1985-1986, p. 399; *** 1999, p. 136.

[4] *** 1999, p. 136.

[5] Roska 1942, p. 281, nr. 28; Vulpe 1975, p. 39; Lazarovici 1975a, p. 28; 1983a, p. 18; Luca 1998-2000, p. 313; *** 1999, p. 136.

[6] *** 1999, p. 137.

[7] Stoia 1976, p. 284; Boroneanţ 1979, p. 114; Pădureanu 1985, p. 42; Bejan 1985-1986, p. 234; Gumă 1993, p. 215, 298, nr. 117; Boroneanţ şi Boroneanţ 2002, p. 33; Hügel et alii 2004; Oţa 2004, p. 505; Mare 2004, p. 214; *** 1999, p. 136.

[8] Pădureanu 1985, p. 42; Jungbert 1985-1986, p. 399; *** 1999, p. 136; Păunescu 2001, p. 222.

[9] Boroneanţ 1979, p. 109-117; Oţa 2004, p. 505; Mare 2004, p. 214; *** 1999, p. 136.

[10] Boroneanţ 1976, p. 57-58; Blăjan şi Dörner 1978, p. 129, 131; Mărghitan 1985, p. 146-151; Pădureanu 1985, p. 42; 1987, p. 33-34; Hurezan şi Imre 1998, p. 89; Oţa 2004, p. 505; Mare 2004, p. 214; *** 1999, p. 137.

[11] Pădureanu 1985, p. 42; 1987, p. 33; Gumă 1993, p. 298, nr. 171; *** 1999, p. 137.

[12] Pădureanu 1985, p. 42; 1987, p. 33-34; *** 1999, p. 137.

[13] Pădureanu 1985, p. 42; 1987, p. 33-34; Mare 2004, p. 214; *** 1999, p. 137.

[14] Ibidem.

[15] *** 1999, p. 137.

[16] Dörner şi Boroneanţ 1968, p. 13.

[17] Medeleţ 1994a, p. 294.

[18] Roman 1976, p. 86; 1976a, p. 32; Mărghitan 1979, p. 59; Kalmar şi Oprinescu 1986, p. 201; Fazekaş 1996-1997, p. 57.

[19] Gumă 1993, p. 299, nr. 172; 1997, p. 34; *** 1999, p. 138.

[20] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 181.

[21] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 181.

[22] Ibidem.

[23] Ibidem.

[24] Diaconu 1971, p. 241; Roman 1976, p. 86; Roman şi Németi 1978, p. 12; Blăjan şi Dörner 1978, p. 131; Hügel şi Barbu 1997, p. 563, 589, nr. 69a-b; Oţa 2004, p. 505; Mare 2004, p. 214; *** 1999, p. 138.

[25] Hügel şi Barbu 1997, p. 563, 589, nr. 69c; *** 1999, p. 138.

[26] Rusu A.A. şi Hurezan 2000, p. 153.

[27] Rusu A.A. şi Hurezan 1999, p. 98.

[28] Mitrea 1962, p. 539; 1962a, p. 222.

[29] *** 1979, p. 435; Lazarovici 1979b, p. 209.

[30] *** 1979, p. 436.

[31] Gumă 1993, p. 258, 299; 1995, p. 102; 1997, p. 15; Gumă şi Popescu 1992; Szentmiklosi 1995, p. 84; Kacsó 1999, p. 116.

[32] Gumă 1993, p. 64; 1995, p. 102; Kacsó 1999, p. 116; Szentmiklosi şi Draşovean 2004, p. 41.

[33] Benea et alii 2001a; 2002; *** 1982, p. 328-329.

[34] Medeleţ 1994a, p. 294.

[35] Uzum et alii 1973, p. 413; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 134, 144; Benea 1996b, p. 260; Mare 2004, p. 178, 205.

[36] Petrovszky 1977, p. 460; Jungbert 1985-1986, p. 399.

[37] Bozu 1977; Mărghitan 1980a, p. 48; Branga 1980, p. 104, 112; Benea 1994, p. 317; Marcu 2004, p. 581, 582; IDR, III, 1, p. 234.

[38] Mărghitan 1980a, p. 48.

[39] Rusu et alii 2000, p. 285-286; Ţeicu 1998, p. 183-184; 2003, p. 358, 360; 2003b, p. 89-90, 145-154.

[40] Ţeicu 2003, p. 360.

[41] Popescu D. 1963, p. 452; 1963a, p. 570; Comşa şi Răuţ 1969, p. 3-15; Comşa 1971, p. 86; 1971a, p. 17; 1995-1996, p. 93-96; Lazarovici 1971, p. 22-23, 26; 1973, p. 28, 29-30, 38-41, 46-54, fig. 9-19; 1974, 55-56, 59; 1975, p. 8, 15-18; 1976, p. 203; 1977, p. 25-26; 1979b, p. 209-210; 1981, p. 172, 179-181; 1991b; 1994, p. 63, 70-71; 2000, p. 122-123; 2003, p. 80; Lazarovici et alii 1991, p. 28-29, 61; Stoia 1976, p. 284; Petrovszky 1977, p. 461, nota 227 cu bibliografia veche; Mărghitan 1979, p. 50-51; Kalmar şi Corbu 1989, p. 93 şi urm.; Oprinescu 1995b, p. 58, 59; Draşovean 1996, p. 34, 114; 1996a, p. 272; Draşovean şi Mariş 1998, p. 100; Marţiş 2001, p. 76.