Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

X

Arheologie şi istorie (II)

Descoperiri din Banat

Autor: Sabin Adrian LUCA. Editura Economică, Sibiu 2005. Web: Cosmin Suciu

Ţ. 

1. Epoca paleolitică; 2. Epoca neolitică şi eneolitică; 3. Epoca bronzului; 4. Hallstatt; 5. Latène; 6. Epoca daco-romană; 7. Epoca prefeudală; 8. Epoca medievală

Nr. crt. (din lucrare)

Denumirea localităţii

Jud.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

615.

Ţerova (municipiul Reşiţa)

CS

-

-

-

-

-

-

-

X

616.

Ţipari (comuna Coşteiu)

TM

-

-

-

-

X

-

-

-

 

613. Ţaţu (comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin)

¤

614. Ţela (comuna Bata, judeţul Arad)

 1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Gomila.

Microtoponimul s-a semnalat în hotarul localităţii. [1]

¤

615. Ţerova (municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin)

 1. Vestigii medievale.

a) Documentul din 26 iunie 1597 aminteşte movilele de hotărnicie ale Ţerovei şi a altor sate din jur. [2]

¤

616. Ţipari (comuna Coşteiu, judeţul Timiş)

 1. Descoperiri monetare.

a) De aici provine o drahmă a lui Alexandru cel Mare. [3]

 


[1] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 174.

[2] Ibidem.

[3] Medeleţ 1994a, p. 289.