Revistă de ştiinţe ale comunicării editată sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Apare semestrial.

 

 

 

 

logo

coperta

Informaţii de contact

Adresa: Sibiu, str. Brutarilor, nr. 3
550201, România
Tel: +40-(269) 21.82.87 int. 113
Fax:+40-(269) 21.43.01
E-mail: revista.antropomedia@ulbsibiu.ro
Web: http://reviste.ulbsibiu.ro/antropomedia/ro/