CUPRINS NR. 2 AN 2008

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Ioan LEŞ, Acţiunea civilă în viziunea proiectului noului cod de procedură civilă (Rezumat/Abstract)

Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU, Reflecţii privind conţinutul şi definiţia dreptului de proprietate(Rezumat/Abstract)

Luis Antonio VELASCO SAN PEDRO, Carmen HERRERO SUAREZ, Vinculación y negativa a contratar. Reflexiones en torno al caso Microsoft (sentencia de TPI de 17 septiembre de 2007) (Rezumat/Abstract)

Pierre LEMIEUX, Le Code civil du Québec et l’administration publique (Rezumat/Abstract)

Marioara ŢICHINDELEAN, Monica GHEORGHE, Aspecte privind competenţa teritorială a instanţelor de judecată de a soluţional conflicte de drepturi (Rezumat/Abstract)

Calina JUGASTRU, Dreptul şi proverbele (I). Persoana fizică, drepturile personalităţii (Rezumat/Abstract)

Adrian CIRCA, Contractul colectiv de muncă şi relativitatea efectelor convenţiilor (I) (Rezumat/Abstract)

Sebastian SPINEI, Recursurile speciale în procedura civilă română. II. Recursurile speciale în procedura civilă română în perioada modernă şi contemporană (Rezumat/Abstract)

Corina PETICĂ-ROMAN, Afirmarea unui drept – condiţie de existenţă a acţiunii civile (Rezumat/Abstract)

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Inconvenientele de vecinătate – o posibilă sursă de răspundere civilă (Rezumat/Abstract)

Andreea TÂRŞIA, Fuziunea transfrontalieră a societăţilor comerciale (I) (Rezumat/Abstract)

2. Drept public

Nicola IORDAN, Instrumentele structurale (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura VESMAŞ, Uniunea Europeană – o cultură juridică comună (Rezumat/Abstract)

Ioana POIANĂ, Cornel HERLEA, Discriminare legislativă în incriminarea unor fapte antisociale (Rezumat/Abstract)

Horaţiu Alexandru RUSU, Reguli privind determinarea competenţei jurisdicţionale potrivit Regulamentului Consiliului nr. 44/CE/2001 (Rezumat/Abstract)

Cristina OSTROVESCU-FRĂSIE, Cunoaşterea drepturilor omului şi evaluarea protecţiei acestora în România (Anchetă de opinie în Sibiu şi Craiova) (Rezumat/Abstract)

II. RESTITUTIO

Constantin BUTIUC, Învăţământul juridic de altă dată

III. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, selecţie şi rezumat Bianca SELEJAN-GUŢAN, Horaţiu Alexandru RUSU

IV. RECENZII

Steve Wood, Wolfgang Quaisser, The New European Union. Confronting the Challenges of Integration (Noua Uniune Europeană. Confruntând provocările integrării – t.n.), Editura Boulder, Lynne Reinner Publishers, Londra, 253 p. (Daiana Maura VESMAŞ)

Alan Boyle, Christine Chinkin, The Making of International Law, Oxford University Press, New York, 2007, 338 p. (Laura-Maria CRĂCIUNEAN)