CUPRINS NR. 1-2 AN 2007

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Ioan LEŞ, Implicaţiile europenizării şi internaţionalizării dreptului procesual civil (Rezumat/Abstract)

Ovidiu UNGUREANU, Prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic (Rezumat/Abstract)

Ion TURCU, Mădălina STAN, Traian LASZLO, Lumini şi umbre în zona crepusculară. Reflecţii privind diagnosticul legal al sancţiunii actelor debitorului în perioada suspectă (Rezumat/Abstract)

Cornelia MUNTEANU, Reflecţii privind vocabularul juridic(Rezumat/Abstract)

Gheorghe COMĂNIŢĂ,  Iulia COMĂNIŢĂ, Acţiunea în grăniţuire(Rezumat/Abstract)

Ioan SABĂU-POP, Actualitatea problematicii daunelor morale în contextul legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei(Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Reflecţii privind elementul de extraneitate şi raporturile de drept internaţional privat (Rezumat/Abstract)

Monica GHEORGHE, Muncă egală sau de valoare egală, plată egală (Rezumat/Abstract)

Adrian CIRCA, Promisiunea de porte-fort şi articolul 973 din Codul civil român (I) (Rezumat/Abstract)

Andreea DRĂGHICI, Daniela IANCU, Despre familie şi dreptul la viaţa de familie în temeiul art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a dreptului intern(Rezumat/Abstract)

Nadia Cerasela DARIESCU, Cosmin DARIESCU, Noul înţeles al noţiunii de domiciliu comun al soţilor utilizată de art. 20 al Legii nr. 105/1992 în contextul aderării României la Uniunea Europeană (Rezumat/Abstract)

Călin M. COSTIN, Principiile generale ale dreptului european al concurenţei (Rezumat/Abstract)

Adrian Alexandru BANCIU, Libertatea aleromii regimului matrimonial în viziunea proiectului de Cod civil(Rezumat/Abstract)

Andreea TÂRŞIA, Societatea comercială europeană – mijloc ce asigură libera circulaţie a capitalurilor, bunurilor şi a persoanelor pe piaţa unică(Rezumat/Abstract)

Maria DUMITRU, Evaluarea daunelor interese în materie comercială(Rezumat/Abstract)

2. Drept public

Marcel Ioan RUSU, Unele consideraţii privind justiţia restaurativă (Rezumat/Abstract)

Ion POIANĂ, Examinarea unor falsuri filatelice (Rezumat/Abstract)

Alexandrina ZAHARIA, Procedura întrebării preliminare în reglementarea art. 234 al Tratatului privind Comunitatea Europeană (Rezumat/Abstract)

Andreea TABACU, Rolul judecătorului naţional în aplicarea dreptului supranaţional – de la pozitivism la echitate (Rezumat/Abstract)

Corina-Cristina BUZDUGAN, Câteva probleme privind sistemul dreptului (Rezumat/Abstract)

 3. Actualitatea în comunicaţiile electronice

Philippe ACHILLEAS, La révision du „Paquet télécom” (Rezumat/Abstract)

Thibault VERBIEST, Voix sur IP: régulation traditionnelle pour une nouvelle technologie ou une nouvelle approche pour la téléphonie haut débit? (Rezumat/Abstract)

Bernard THÉRY, Gestion des fréquences radioélectriques (Rezumat/Abstract)

Fréderic PERON, Très Haut Débit et prospective réglementaire. Quel modèle pour la régulation des réseaux de nouvelle génération (NGN) (Rezumat/Abstract)

Grégoire WEIGEL, Les enjeux juridiques des services de communication audiovisuelle. Le projet de directive „Services de medias audiovisuels” (Rezumat/Abstract)

Xavier AUCOMPTE, La société de l’information dans l’entreprise (Rezumat/Abstract)

Georgeta BASARABESCU, Data Protection in Electronic Communication (Rezumat/Abstract)

Radu-Gheorghe GEAMĂNU, Gheorghe AVRAM, Modèles, architectures et inégalité numérique (Rezumat/Abstract)

Eugenia FLORESCU, Lex mercatoria et le commerce électronique (Rezumat/Abstract)

Remus BRAD, Un seul réseau de communication – un seul monde – un seul Internet (Rezumat/Abstract)

Vasile BALTAC, Les universités et la société de l’information (Rezumat/Abstract)

Bogdan MANOLEA, La réglementation des communications électroniques en Roumanie – peut-on parler d’un succès?(Rezumat/Abstract)

Alin POPESCU, Codex Leicester: L’Internet er la renaissance de l’esprit humain (Rezumat/Abstract)