CUPRINS NR. 1-2 AN 2004

Abrevieri
Gânduri de început

I. STUDII

1. Drept privat

Călina JUGASTRU, Clasic şi modern în domeniul vieţii private (II) (Rezumat/Abstract)

Radu-Gheorghe GEAMĂNU, INCOTERMS 2000. Importanţa modalităţii de transport (III) (Rezumat/Abstract)

Nicolae PUŞCAŞ, Aspecte critice privind unele dispoziţii ale proiectului noului Cod civil (Rezumat/Abstract)

Codruţa HAGEANU,  Contractul de închiriere şi libertatea religiei (Rezumat/Abstract)

Cornelia MUNTEAN, Moneda în dreptul civil (I) (Rezumat/Abstract)

Gina ORGA-DUMITRIU, Dreptul de retenţie, privilegiul şi gajul cărăuşului asupra mărfii transportate (Rezumat/Abstract)

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Despre abuzul de drept în materia proprietăţii (Rezumat/Abstract)

Dana TITIAN, Argumente în favoarea regimului separaţiei de bunuri a soţilor (Rezumat/Abstract)

Daniel-Marius COSMA, Publicitatea imobiliară în pragul unei noi organizări (Rezumat/Abstract)

2. Drept public

Irimie MARGA, Mitropolitul Andrei Şaguna, om providenţial în istoria dreptului Bisericii şi naţiunii române (Rezumat/Abstract)

Felix SUTSCHEK, Instituţiile europene în literatura juridică rommană (Rezumat/Abstract)

Manuel GUŢAN,  Convenţia de la Paris din 1858 şi debuturile executivului modern (Rezumat/Abstract)

Constantin BUTIUC, Măsuri de siguranţă în legi speciale (Rezumat/Abstract)

Iordan NICOLA, Funcţia publică (Rezumat/Abstract)

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Efectele obligatorii ale deciziilor Curţii Constituţionale în soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate în lumina noilor reglementări constituţionale şi legale (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura VESMAŞ, Unele aspecte actuale privind procesul decizional în cadrul Comunităţii Europene (Rezumat/Abstract)

Cristina ONEŢ, Unele consideraţii structurale privind sistemul bugetar român actual (Rezumat/Abstract)

Ion POIANĂ, Modalităţi de contrafacere şi falsificare a pieselor filatelice. Urme ce pot fi identificate prin examinări criminalistice (II) (Rezumat/Abstract)

III. ACTE NORMATIVE NOI

Ioan Marcel RUSU, Reglementarea adopţiei potrivit Legii nr. 273/2004(I) (Rezumat/Abstract)

IV. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului, selecţie şi rezumat Bianca SELEJAN-GUŢAN

Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie civilă pe anul 2004, selecţie şi rezumat Codruţa HAGEANU şi Viorica DUMITRACHE

Jurisprudenţa Curţii de Apel Galaţi pe anul 2004 în materie comercială şi de contencios administrativ, selecţie şi rezumat Alexandrina ZAHARIA

V. Jurisprudenţă rommană

   Selecţie şi traducere de Eduard PREDIGER

VI. JURISPRUDENŢĂ ADNOTATĂ

Vasile VIDRIGHIN, Inculpaţi majori şi minori. Publicitatea şedinţei de judecată. Încălcarea dispoziţiilor imperative. Nulitate absolută

VII. LEGISLAŢIE CHINEZĂ

Principiile generale ale dreptului civil al Republicii Populare Chineze (Betinio DIAMANT)

Codul de procedură penală chinez  (Betinio DIAMANT, Cosmin SUCIU)

Legea chineză de organizare a avocaturii (Betinio DIAMANT)

Legea chineză a planificării familiale (Betinio DIAMANT, Cosmin SUCIU)

VIII. DIN ISTORIA MARILOR UNIVERSITĂŢI

Cornelia MUNTEANU, Istoria Universităţii din Bucureşti (până în anul 1944)

IX. RECENZII

Stig Strömholm, L’Europe et le droit, Presses Universitaires de France, Paris, 2002 (Manuel GUŢAN)

Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, Les obligations, I-er édition, Defrenois, Paris, 2004, 824 p. (Laura-Maria CRĂCIUNEAN)