CUPRINS NR. 1-2 AN 2003

Abrevieri
Gânduri de început


I. STUDII

1. Drept privat

Radu-Gheorghe GEAMĂNU, Unele consideraţii cu privire la mecanismele INCOTERMS 2000. Importanţa modalităţii de transport (II) (Rezumat/Abstract)

Eugen CHELARU, Drepturile reale de folosinţă (Rezumat/Abstract)

Ovidiu UNGUREANU, Reflecţii privind abuzul de drept şi inconvenientele anormale de vecinătate (Rezumat/Abstract)

Codruţa HAGEANU, Închirierea bunului altuia (Rezumat/Abstract)

Viorica DUMITRACHE, Consideraţii generale privind noţiunea şi domeniul de aplicare al viciului ascuns al lucrului vândut (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Clasic şi modern în domeniul vieţii private (I) (Rezumat/Abstract)

Gina ORGA-DUMITRIU, Regimul juridic al răspunderii cărăuşului în concepţia Codului comercial (Rezumat/Abstract)

Claudiu BĂRA, Apostila – condiţie a actului juridic în materia dreptului internaţional privat (Rezumat/Abstract)

Lucian BOIERU, Domeniul de aplicare al răspunderii institutorilor şi artizanilor pentru faptele elevilor şi ucenicilor (Rezumat/Abstract)

2. Drept public

Gilbert GORNIG, E nevoie de o constituţie europeană? (Rezumat/Abstract)

Ioan LEŞ, Controlul constituţionalităţii legilor în America Latină (Rezumat/Abstract)

Marie-Yvonne CRÉPIN, Le parlement de Bretagne et la répression des crimes au XIII e siècle (Rezumat/Abstract)

Constantin BUTIUC, Necesitatea reformării sistemului de pedepse (Rezumat/Abstract)

Monica VLAD, Gânduri diplomatice în onoarea lui Titulescu (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura VESMAŞ, Legalitatea activităţii administraţiei publice între libertate şi constrânrome (Rezumat/Abstract)

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Tipologia deciziilor Curţii Constituţionale în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate (Rezumat/Abstract)

Manuel GUŢAN, Naşterea funcţionarului public român modern – între interesul privat şi interesul public (Rezumat/Abstract)

Corina BUZDUGAN, Obiectul raportului de drept constituţional (Rezumat/Abstract)

Ion POIANĂ, Modalităţi de contrafacere şi falsificare a pieselor filatelice. Urme ce pot fi identificate prin examinări criminalistice (I) (Rezumat/Abstract)

Ana SUCIU, Dreptul la grevă al funcţionarilor publici (Rezumat/Abstract)

Raluca LAZĂR, Etica şi dreptul (Rezumat/Abstract)

Remus JUGASTRU, Depistarea autorului unui atac terorist – discuţie pe marginea unei speţe (Rezumat/Abstract)

II. ACTE NORMATIVE NOI

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Consideraţii privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic în lumina noii reglementări (Rezumat/Abstract)

Adriana ŢELEA, Discuţii privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale  persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în structurile administraţiei publice locale (Rezumat/Abstract)

III. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Selectată şi rezumată de Codruţa HAGEANU şi Viorica DUMITRACHE

IV. JURISPRUDENŢĂ ADNOTATĂ

Viorica DUMITRACHE, Codruţa HAGEANU, Probele în materie comercială. Facturi neacceptate. Valoare probantă. Dispoziţii legale speciale

Mircea BĂDILĂ, Vasile VIDRIGHIN, Schimbarea încadrării juridice. Omisiunea punerii în discuţie. Apel. Desfiinţarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice

V. DIN ISTORIA MARILOR UNIVERSITĂŢI

Cornelia MUNTEANU, Istoria Universităţii din Iaşi (până în anul 1944)

VI. RECENZII

Marian Nicolae, Prescripţia extinctivă, Editura Rosetti, 2004, 647 pagini (Betinio DIAMANT, Elena BLINDU)

Jean-Philippe Lévy, André Castaldo, Histoire du droit civil, Ire édition, Dalloz, Paris, 2002 (Manuel GUŢAN)

Revue trimestrielle de droit civil, octobre/décembre, 2002, n.4, Directeur Philippe Jestaz, Secrétaire général Christophe Jamin, Dalloz, Paris, p.643-913 (Betinio DIAMANT)

VII. ACTA INFORMAŢII

Codruţa CĂPÂLNEANU, Raluca CREŢ, Le  concours européen des droits de l’homme René Cassin, XIXème édition, 2003